Chào mừng quí khách ghé thăm website của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hồng Long

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty Hồng Long

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY:

1. Ông Lê Việt Hà
Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên công ty
Điện thoại:
Email:
2. Ông Trần Lương Huỳnh
Chức vụ: Giám đốc – Hội đồng Thành viên cty.
Điện thoại:
Email: huynhhl@yahoo.com
Ông Trần Lương Huỳnh Giám đốc – Hội đồng Thành viên Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Long

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG:

1. Trần Thị Huê
Chức vụ: Kế Toán Trưởng
Điện thoại: 0933.097712
Email: Tranhue6@yahoo.com
2. Ông Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh và chất lượng sản phẩm.
Điện thoại: 0908.034778
Email:
Ông Trần Anh Tuấn Phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh và chất lượng sản phẩm Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Long.
3. Ông Bùi Thanh Tùng
Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh
Điện thoại: 0908735539
Email: ThanhTung.HongLong@gmail.com
Ông Nguyễn Trung Cang trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Long
4. Ông Phan Tiến Dũng
Chức vụ: Phụ trách mỏ, chỉ huy khai thác & sx
Điện thoại: 0918.296479
Email: phantiendunghl@yahoo.com.vn
Ông Phan Tiến Dũng Phụ trách mỏ, chỉ huy khai thác và sản xuất Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Long
5. Ông Nguyễn Văn Sơn
Chức vụ : Trưởng Phòng Nghiên Cứu và Đầu Tư.
Điện thoại : 0909696119
Email : Nvansonnguyen@gmail.com
Ông Thức Trưởng Phòng Nghiên Cứu và Đầu Tư Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Long