Chào mừng quí khách ghé thăm website của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hồng Long

ĐẦU TƯ
Công ty cổ phần LH


Click vào logo để xem thông tin chi tiết


Công ty cổ phần Hồng Lam

Click vào logo để xem thông tin chi tiết

Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn và bất ổn để đảm bảo ổn định bền vững trong mọi hoàn cảnh và giữ vững vị thế, Công ty đã không ngừng đầu tư nguồn nhân lực, nâng cấp trang thiết bị, mở rộng khu vực khai thác nhằm nâng cấp trữ lượng, chuyên nghiệp hóa trong các khâu thực hiện dịch vụ. Thực hiện những mục tiêu trên, Công ty là đơn vị chính sáng lập ra Công ty Cổ phần LH để chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển và thực hiện dịch vụ, sáng lập Công ty Cổ phần Hồng Lam chuyên về lĩnh vực khai thác và xây dựng cầu đường để nâng cấp trữ lượng và mở rộng thị phần. Đầu tư tài chính mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Thương mại tỉnh BR-VT (CPS) chuyên hoạt động trong các lĩnh vực khai thác đá, xăng dầu, cao su, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng– Bê tông DIC.


CTY CP CPS

Click vào logo để xem thông tin chi tiết

Công ty CP Dịch Vụ - Sản Xuất - Thương Mại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (CPS) hoạt động chính trong các lĩnh vực: xăng dầu, cao su, mỏ đá vật liệu xây dựng, . . . Toàn bộ số cổ phần CPS mà Công ty TNHH SX-TM-DV Hồng Long đang sở hữu và đầu tư do Ông Lê Việt Hà là người đại diện. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 công ty CPS, Ông Lê Việt Hà được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.


CTY CP DIC bê tông

Click vào logo để xem thông tin chi tiết

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Bê tông DIC (DIC CONCRETE) hoạt động chính trong các lĩnh vực: sản xuất và kinh doanh bêtông thương phẩm, thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, đô thị, . . . Toàn bộ số cổ phần DIC CONCRETE mà Công ty TNHH SX-TM-DV Hồng Long đang sở hữu và đầu tư do Ông Trần Lương Huỳnh là người đại diện. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 công ty DIC CONCRETE, Ông Trần Lương Huỳnh được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012.